czwartek, 13 czerwca 2013 12:00
Drukuj

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

1. INFORMACJE O OPŁATACH I TERMINACH PŁATNOŚCI:

pinezka Od dnia 01 września 2015 r. opłata za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, tj. poza godz. 7.30-12.30 (czas bezpłatny) wynosi 1 zł.
Opłata ta naliczana jest po zakończeniu miesiąca zgodnie z rzeczywistym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
Rodzice winni wnosić ją do dnia 10-tego następnego miesiąca.

pinezka Od dnia 01 września dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,20 zł.
Opłata ta naliczana jest z góry na dany miesiąc z uwzględnieniem nieobecności dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu.
Rodzice winni wnosić ją do dnia 10-tego bieżącego miesiąca.

 pinezka Opłata za godzinę pobytu ponad podstawę programową: 1,00 zł
Wpłata na konto: 18 1140 1153 0000 2176 8300 1001 z dołu za miesiąc poprzedni.

 pinezka Opłata za żywienie - dzienna stawka żywieniowa: 6,20 zł
Wpłata na konto: 62 1140 2118 0000 2176 8300 1004 do 10-go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

 pinezka Zadeklarowana kwota przez rodziców na Radę Rodziców: 200 zł na drugie i kolejne dziecko w przedszkolu: 130zł
Numer konta Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 25: BANK BGŻ nr: 15203000451110000001455320

pinezka Płatności dokonujemy: pierwsza rata - do końca października, druga - do końca lutego.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 09:01