Drukuj

PRIORYTETY 2015/2016

Dokumentem opisującym proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jest PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego; Załącznik nr 1 rozporządzenia czytaj całość)

 


PRIORYTETY NA ROK 2015/2016

 

 1. Przedszkole realizuje strategię przedszkola polsko-angielskiego
 2. Przedszkole tworzy warunki do aktywnej i efektywnej edukacji
 3. Przedszkole rozwija zdolności i talenty
 4. Przedszkole propaguje system wartości
 5. Przedszkole promuje zdrowy styl zycia
 6. Przedszkole działa na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Kształtujemy umiejętności społeczne dzieci, czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne, wspomagamy rozwój mowy, wspieramy w rozwijaniu czynności intelektualnych, rozwijamy ich sprawność fizyczną, wdrażamy do dbałości o bezpieczeństwo, wychowujemy przez sztukę (teatr , muzyka, taniec, techniki plastyczne), rozwijamy zainteresowania techniczne, wspomagamy rozwój intelektualny, kształtujemy gotowość do nauki czytania i pisania, przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym.

 


W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH


strzalka 1     W bieżącym roku szkolnym promujemy w naszym przedszkolu wychowanie zdrowotne i sprawność fizyczną.  Zadania te realizujemy poprzez różne formy aktywności, m.in.:

 1. Udział w programach profilaktycznych i edukacyjnych, np.:
  • Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla przedszkolaków;
  • Program profilaktyczny "Zdrowe życie - dobre życie" (realizatorzy programu udzielą porad dotyczących zdrowego stylu życia, zasad zdrowego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym oraz profilaktyki nadwagi otyłości);
  • Zajęcia ruchowe z piłkami EDUBAL;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe "Wesoło nam, gdy muzyka gra".
 2. Udział w akcjach prozdrowotnych, np.:
  • Akcja organizowana przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny "Czyste powietrze wokół nas" - program akcji antynikotynowej;
  • "Pięć porcji warzyw i owoców lub soku";
  • "Mamo, tato wolę wodę";
  • "Biegam, bo lubię".
 3. Organizowanie ciekawych form edukacji prozdrowotnej dla dzieci i rodziców, np.:
  • Udział rodziców w zajęciach i wycieczkach dydaktycznych, rekreacyjnych imprezach okolicznościowych promujących zdrowie i aktywność ruchową;
  • Organizowanie ciekawych form teatralnych o tematyce zdrowia i bezpieczeństwa;
  • Organizowanie konkursów plastycznych dla dzieci i rodziców, np. "Ziemniaczany cudak", "Wyczaruj dynię";
  • Organizowanie kiermaszy nowalijkowych. 
 4. Pedagogizacja rodziców - poszerzanie wiedzy nt. rozwoju i żywienia dzieci:
  • "świadomość rodziców nt. aktywności fizycznej dzieci" - spotkanie z dr A. Zalewską-Meller;
  • "Zrowe odżywianie dzieci" - spotkanie z dietetykiem;
  • Gazetki tematyczne dla rodziców; 
  • Promocja zdrowego odżywiania -  udostępnianie linków na naszej stronie www.
 5. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, np.:
  • igrzyska i olimpiady sportowe; 
  • rajdy piesze i rowerowe;
  • wycieczki krajoznawcze;
  • zajęcia sportowe na "Orlikach";
  • igrzyska sportowe;
  • zabawy piłkami EDUBALE;
  • elementy gry w piłkę ręczną;
  • gimnastyka korekcyjna;
  • zajęcia z rytmiki.

 

strzalka 1   Ciekawe i pożyteczne informacje o prawidłowym odżywianiu i dbaniu o zdrowie dzieci w wieku przedszkolnym:

 

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 09:02