Nabór do przedszkola

Drukuj

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola (nowe) zapraszamy wraz z dziećmi na spotkanie organizacyjne w dniu 21.04.2016 o godz. 15.00.
Uzyskają Państwo wówczas wszelkie informacje oraz podpiszą umowę o usługi. W tym celu potrzebne będą numery dowodów osobistych rodziców oraz złożenie podpisów przez oboje rodziców. Niepodpisanie umowy do dnia 26 kwietnia, spowoduje skreślenie dziecka z listy.

Już w marcu zapisy do przedszkola!

KWALIFIKACJE DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA ODBYWA SIĘ W MIESIĄCU MARCU  SKŁADANIE WNIOSKÓW DOTYCZY RÓZNIEŻ OSÓB ZAINTERESOWANYCH ODDZIAŁEM "KLASY 0" W SZKOLE PODSTAWOWEJ I W PRZEDSZKOLACH  (6 LATKÓW) NA 5 GODZIN

KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PO WYPEŁNIENIU SKŁADAĆW ADMINISTARCJI PRZEDSZKOLA (POK. 7)

UWAGA! PROSIMY O RZETELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW ORAZ SKŁADANIE WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW. WNIOSKI , KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE LUB NIE UZYSKAJĄ PUNKTACJI

Rodziców (nowych) dzieci , które zostaną zakwalifikowane do placówki na rok szkolny 2016/17 zapraszamy wraz z dziećmi na spotkanie w dniu 21.04.2016r. o godz. 15.00. Uzyskają wówczas Państwo wszelkie informacje ora podpiszą umowę o usługi. W tym celu potrzebne będą numery dowodów osobistych rodziców oraz złożenie podpisów przez oboje rodziców. Niepodpisanie umowy o usługi do dnia 28 kwietnia, spowoduje skreślenie dziecka z listy.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ( W ZARZĄDZENIU PREZYDENTA MIASTA ) NA STRONIE WWW MIASTA - PORTAL EDUKACYJNY ORAZ WWW PRZEDSZKOLA RODZICE DZIECI OBECNIE KORZYSTAJĄCYCH  Z PRZEDSZKOLA, KTÓRZY CHCĄ KONTYNUOWAĆ POBYT W NASZEJ PLACÓWCE, WINNI ZŁOŻYĆ DEKLARACJE KONTYNUACJI  DO DNIA 11 MARCA 2016 ROKU

informator

Zobacz nasz informator  =>   plik PDF