Drukuj

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. 

Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla dzieci i ich rodziców. Stwarzamy możliwość kontaktu każdemu, kto potrzebuje rady i pomocy w działaniach wychowawczych. Dysponując przygotowaną kadrą staramy się zapewnić rodzicom fachową pomoc, zasugerować najlepsze dla dziecka metody postępowania. Udzielamy też rodzicom informacji o działalności instytucji wspomagających rodzinę w wychowaniu dziecka.

Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powoduje wzrost rangi przedszkola, daje szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

Rodzice uczestniczą we wszystkich wydarzeniach w przedszkolu. Aby czuli się współgospodarzami przedszkola są na bieżąco informowani o wszystkim co dzieje się w placówce i wiedzą, że mają wpływ na kierunki jej działań.

Formy współpracy z rodzicami to m.in.: