Drukuj

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

 Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznał, w styczniu 2012 r., naszej placówce tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów", a co za tym idzie, Przedszkole Miejskie Nr 25 im. Kubusia Puchatka w Słupsku zostało umieszczone na ogólnopolskiej mapie szkół, na stronie: www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty 

Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" stanowi wyróżnienie dla placówki, która w istotny sposób przyczynia się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci. Tytuł  może być przyznany szkołom i przedszkolom, które prowadzą systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach i których uczniowie mają szczególne osiągnięcia czy dokonania. Regulamin określał, aby uzyskać tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów", wymagany był opis co najmniej trzech rodzajów zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, prowadzonych przez różnych nauczycieli.

Nasze przedszkole przesłało opis pięciu rodzajów zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania przedszkolaków i to jeszcze nie wszystkie, którymi możemy  się pochwalić.

strzalka 1"Kolorowy świat" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych.

strzalka 1"Magiczny świat komputerów - zabawy komputerowe dla dzieci" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień technicznych.

strzalka 1"Oswajanie dzieci z językiem angielskim" -  zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.

strzalka 1"Nie jestem w świecie sam - dla innych serce też mam" - zajęcia służą odkrywaniu  i rozwijaniu uzdolnień aktywności obywatelskiej lub wolontariatu.

strzalka 1"W świecie żywego słowa" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.

strzalka 1"Wesoło nam gdy muzyka gra" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych.

strzalka 1"Rozwijanie aktywności ruchowej oraz wczesnej nauki czytania dzieci z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUBAL" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.