Drukuj

PRAKTYKA BEZ WAD...

?Praktyka bez wad- nowa jakość w kształceniu nauczycieli? to program praktyk pedagogicznych realizowany cyklicznie w Przedszkolu Miejskim nr 25 ?Kubuś Puchatek? od maja 2012 r. Program ten przygotowany jest przez Akademię Pomorską w Słupsku i przeznaczony dla studentów o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, którzy przygotowują się do pracy w zawodzie nauczyciela, a także dla nauczycieli- opiekunów oraz koordynatorów praktyk. Studenci odbywający praktyki w placówkach oświatowych jakimi są min. przedszkola, mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w naszej placówce, obserwować i analizować zajęcia nauczyciela, włączać się we wszystkie działania na rzecz rozwoju dziecka, zapoznać się z dokumentacją i organizacją pracy przedszkola, kształtować prawidłową postawę pedagogiczną, rozwijać własne zainteresowania oraz zdobywać i wyćwiczyć umiejętność planowania zajęć własnych.

Przedszkole uczestniczy w projekcie "Praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli", finansowanym z funduszy unijnych i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Efektywny System Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, przez Akademię Pomorską w Słupsku wpartnerstwie z miastem Słupsk.

Głównym celem projektu jest zmiana jakościowa w przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez wsparcie słupskich szkół i przedszkoli w realizacji praktyk pedagogicznych.

Projekt polega na organizacji praktyk pedagogicznych dla studentów specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. "Praktyka bez wad" - to projekt cykliczny, zaplanowany do realizacji na lata 2012-2015. W maju gościliśmy dwie studentki Akademii Pomorskiej w Słupsku, które jako pierwsze, odbywały dwutygodniowe praktyki w ramach tego projektu.

We wrześniu 2012 r., w ramach projektu, nasze przedszkole otrzymało szereg atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do bajkoterapii, muzykoterapii i artterapii (tj. gry, układanki, książki, chusta animacyjna), z których korzystały goszczące w grupie V dwie studentki Akademii Pomorskiej.

We wrześniu 2013 r. nadal trawa realizacja projektu, przez co studenci z Akademii Pomorskiej będą mogli realizować swoje praktyki w naszym przedszkolu.

W roku 2014 nadal trawa realizacja projektu, przez co studenci z Akademii Pomorskiej będą mogli realizować swoje praktyki w naszym przedszkolu.

 

 

 
Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2015 21:38