Drukuj

ROZKŁAD DNIA

6.30-7.30 Swobodne zabawy przy współudziale nauczyciela - zabawy i gry dowolne według zainteresowań dzieci.
7.30-12.30 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Praca indywidualna z dzieckiem - diagnozowanie postępów w rozwoju dziecka.
Poranna gimnastyka, zabawy muzyczno-ruchowe i ćwiczenia uspokajające.
Czynności higieniczne wyrobienie w dzieciach nawyku higienicznego, dbania o swoje zdrowie.
Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.
Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.
Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki o charakterze poznawczym i rekreacyjnym.
12.30-16.30 POZOSTAŁE ZAJĘCIA DODATKOWE WSPIERAJąCE ROZWÓJ DZIECI

Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dzieci.
Zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem.
Zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania.
Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny dzieci.
POSIŁKI
Mając na uwadze potrzeby dzieci, tak komponujemy posiłki aby spełniały zalecane normy na składniki odżywcze. W pełni wykorzystujemy produkty sezonowe. Rozpoznajemy indywidualne potrzeby dzieci i modyfikujemy posiłki wg diety zalecanej przez lekarza.
8.30-9.00 I śniadanie
10.30-10.45 II śniadanie
12.00-12.30 obiad
14.30-15.00 zupa