puchatek.slupsk.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Język angielski w przedszkolu
Email Drukuj PDF

 JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU

strzalka 1O projekcie wychowania dwujęzycznego polsko-angielskiego

strzalka 1Zaplanowane zadania służące upowszechnianiu języka angielskiego w placówce

 strzalka 1Teksty piosenek i wierszy

 strzalka 1Piosenki Super Simple Songs 

PROJEKT WYCHOWANIA DWUJĘZYCZNEGO POLSKO-ANGIELSKIEGO


Specyfiką naszej placówki jest realizacja koncepcji wczesnego oswajania dzieci z językiem angielskim.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i predyspozycjom dzieci, od 2004 r. realizujemy projekt nauczania dwujęzycznego polsko-angielskiego. Wszystkie dzieci w wieku od 3-6 lat mają codziennie zabawy i zajęcia w języku angielskim, prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w placówce. Przeplatane są one z polskimi i trwają ok.1,5-2 godzin dziennie i dostosowane  są do wieku dzieci, programu wychowania przedszkolnego i rozkładu dnia. Adresatami projektu są jednojęzyczne dzieci, które zostały zakwalifikowane do placówki podczas naboru. Założeniem projektu jest podjęcie takich działań, aby nauka języka nie miała charakteru elitarnego oraz, aby wszystkie dzieci  (w wieku 3-6 lat) na równych prawach  bezpłatnie przygotowywały się do posługiwania się językiem angielskim, a ich lektorami byliby nauczyciele przedszkola, z którymi dzieci mają kontakt na co dzień. 

Jest to projekt wzbogacający umiejętności językowe dzieci (język angielski) bez negatywnych skutków dla poznawania języka ojczystego. Przy czym język angielski nie jest przedmiotem nauki, ale językiem  informacji i komunikacji, który uaktywnia się w konkretnej, sprzyjającej sytuacji. Nastawiony jest nie na nauczanie zakończone osiągnięciem określonego poziomu i nabycia kompetencji, lecz tworzenie środowiska uczenia się.  

W celu  szybkiego i łatwego, zgodnego z wrodzonym potencjałem, przyswajania języka, stwarzamy warunki imitujące naturalne. Nauczyciel  tworzy sytuacje konieczne do komunikowania się w języku obcym tak, aby proces nauki przebiegał nieświadomie.  Podczas kilkugodzinnego kontaktu z językiem obcym w przedszkolu, dajemy dzieciom szansę na bezwiedne nabywanie umiejętności językowych tak, jak to dzieje się z nabywaniem umiejętności języka rodzimego. Proponowany program, to tzw. program immersyjny - zanurzenia w języku obcym. Jest on o wiele skuteczniejszy, niż tradycyjne metody wczesnego nauczania języka obcego. Pozytywnie wpływa też na  naukę języka ojczystego, a przede wszystkim wspomaga realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, gdyż dzieci nabywają kompetencji nie tylko językowych, ale wzbogacają swój rozwój ogólny.

Efektem realizacji programu są sukcesy absolwentów, łatwość kontynuacji nauki w szkole. Obserwujemy duży stopień rozumienia języka angielskiego jakim nauczyciele komunikują się z dziećmi. Dzieci bezwiednie wtrącają słownictwo i zwroty angielskie, piosenki, wierszyki podczas codziennych zabaw. Metodę uważamy jako skuteczną i odpowiednią dla dzieci przedszkolnych. Do tej pory, naukę języków obcych zaczynano stosunkowo późno. Dopiero od niedawna kładzie się nacisk na wczesny kontakt dziecka z językiem, często pierwsze "kroki" na długiej drodze jaką jest nauka języka obcego stawiamy dziś już w przedszkolu. Dzieje się to., zgodnie z powstałym przekonaniem, że nauka  języka obcego rozpoczęta wcześniej może być szybsza i bardziej skuteczna. Dzieci są wybitnie podatne na przyswajanie, imitację i produkcję materiału językowego. Wiadomo też, że dziecko przebywające w obcojęzycznym środowisku, o wiele szybciej  przyswaja sobie ów język.  Dlaczego, by więc nie wykorzystać tej naturalnej predyspozycji dziecka i nie dać mu szansy na taką właśnie szybszą i "bez bolesną"  naukę... Nasze przedszkole stara się stworzyć swoim wychowankom właśnie taką szansę.

Podsumowując:

Celem wprowadzenia profilu dwujęzycznego jest:

 • podniesienie poziomu wszechstronnego rozwoju dzieci, 
 • wyrównanie szans edukacji językowej wszystkich dzieci w placówce - powszechność i bezpłatność nauczania języka, 
 • przygotowanie podstaw nauki języka angielskiego w szkole podstawowej, 
 • wykorzystanie naturalnego zainteresowania i potencjału dzieci do uczenia się, 
 • umożliwienie komunikacji dzieci z rówieśnikami anglojęzycznymi, 
 • spełnienie aspiracji rodziców, 
 • prowadzenie edukacji językowej przez nauczycieli placówki, 
 • podniesienie poziomu kwalifikacji nauczycieli, 
 • nawiązanie przez nauczycieli partnerskiej współpracy z przedszkolami za granicą, 
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach edukacyjnych, 
 • możliwość podjęcia starań o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów edukacyjnych, 
 • uczestnictwo w zawodowej wymianie międzynarodowej nauczycieli, 
 • korzystanie z obcojęzycznych programów multimedialnych, 
 • podniesienie jakości edukacji.   

Zajęcia obejmują m.in.:

 • intensywną naukę języka angielskiego, 
 • zajęcia artystyczne, 
 • zajęcia plastyczne, 
 • zajęcia gimnastyczne, 
 • słuchanie bajek, 
 • naukę liczenia, 
 • naukę logicznego myślenia. 

Dzięki temu dzieci szybko przyswajają prawidłową wymowę, akcent i intonację, a nauka języka staje się dla nich tak naturalna, jak umiejętność chodzenia.

 


TEKSTY PIOSENEK I WIERSZY

grajacy baczek nuty 8 Let's Go To The Zoo Lyrics and Actions

Let's go to the zoo.
And stomp like the elephants do.
Let's go to the zoo.
And stomp like the elephants do.

Let's go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.
Let's go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.

Swing like monkeys.
Let's go to the zoo.
And swing like the monkeys do.
Let's go to the zoo.
And swing like the monkeys do.

Waddle like penguins.
Let's go to the zoo.
And waddle like the penguins do.
Let's go to the zoo.
And waddle like the penguins do.

Slither like snakes.
Let's go to the zoo.
And slither like the snakes do.
Let's go to the zoo.
And slither like the snakes do.

Swim like polar bears.
Let's go to the zoo.
And swim like the polar bears do.
Let's go to the zoo.
And swim like the polar bears do.

Let's go to the zoo.
And dance like the animals do.
Let's go to the zoo.
And dance like the animals do.


grajacy baczek nuty 8 How's The Weather?

How's the weather?
How's the weather?
How's the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How's the weather today?

Let's look outside. How's the weather?
Is it sunny today?
Let's look outside.
How's the weather?
Is it rainy today?
Let's look outside.
How's the weather?
Is it cloudy today?
Let's look outside.
Is it snowy today?

How's the weather?
How's the weather?
How's the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How's the weather today?


grajacy baczek nuty 8 Old McDonald

What does a COW say? Moo.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a COW. E-I-E-I-O.
With a moo moo here.
A moo moo there.
Here a moo.
There a moo.
Everywhere a moo moo.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
What does a HORSE say?
Neigh, neigh.
What does a PIG say?
Oink, oink.
What does a SHEEP say?
Baaa, baaa.
What does a DUCK say?
Quack, quack.
What does a ROOSTER say?
Cock-a-doodle-doo!
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.


grajacy baczek nuty 8POEM

Spring , come to us
Spring, Spring , come to us!
Bring a lot of coloured flowers.
Spring, Spring , come to us!
Bring a lot of them.


Flowers in the meadow
There are many flowers in the meadow
They are pink and blue, white and yellow.
I will go and pick them up and quickly put them in the jug
Some beautiful flowers from this meadow.


grajacy baczek nuty 8'Clean up'- A song

Clean up, clean up.
Everybody, let's clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.
(Repeat 3x)
Clean up! Clean up! Clean up! Put your things away.
Pick up your toys.
Pick up your books.
Pick up your shoes.

 

grajacy baczek nuty 8'How's the weather?' - A song and play

How's the weather?
How's the weather?
How's the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How's the weather today?
Let's look outside.
How's the weather?
Is it sunny today?
Let's look outside.
How's the weather?
Is it rainy today?
Let's look outside.
How's the weather?
Is it cloudy today?
Let's look outside.
Is it snowy today?

 

grajacy baczek nuty 8'Walking walking' Lyrics and actions

Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running.
Running running running.
Now let's stop. Now let's stop. 2x

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe.
Jump jump jump. Jump jump jump.
Swimming swimming swimming.
Now let's sleep. Now let's sleep.

Wake up!
It's time to go!
Are you ready to go fast?
Okay!

 

grajacy baczek nuty 8'Mushroom'- poem

Mushroom, Mushroom where are you?
Mushroom, Mushroom where are you?
I would like to find you soon.

 

grajacy baczek nuty 8'Potatoes' - poem

One potato, two potatoes, three potatoes, four,
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more!


Piosenki Super Simple Songs


Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej, na której znajdziecie Państwo wszystkie teksty i muzykę piosenek Super Simple Songs  www.youtube.pl. Piosenki można też obejrzeć w postaci ciekawych bajek - filmików na stronie internetowej http://www.supersimplesongs.com oraz zakupić na stronie internetowej http://elk.waw.pl

Serdecznie zapraszamy i polecamy!


Kraina Baśni


 ?Kraina Baśni?metoda nauki języków obcych oparta  na adaptacji bajek i baśni. Jest to metoda oparta na naturalnej akwizycji języka. Więcej na www.krainabasni.com/metoda.html
Poprawiony: poniedziałek, 02 lutego 2015 07:36  

Kalendarium imprez

styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Losowe zdjęcie

8.JPG

Polecamy

12650834 1557805861177679 1528672937039963127 n

swiss mini

wbk mini